Oleme uhked
ja samas tänulikud
meile osaks saanud
tunnustuse eest

REFERENTSID

Kokku oleme tellijatele ajavahemikul 2000-2020 üle andnud:

  • uut või uuendatud sisekujundusega äri-ja ühiskondlikku pinda enam kui 235 korral, kokku ~ 44 000 m²

  • tootmispindade remondi – ja viimistlustöid enam kui 45 000 m²

  • rajanud kaks uut robotlüpsilauta (2005. ja 2021. aastal) kokku 6400 m²

  • uusehitisi ~ 26 100 m²

  • uuenduskuuri läbi teinud 17 pereelamut

  • rajanud uue kodu 88 õnnelikule perele

  • üle 430 000 m² kõrgsurve meetodil pritsvärvitud seina- ja laepinda

  • üle 305 000 m² maalritöid

 

Tehtud tööd

Kaubandus- ja äripinnad

Tootmis- ja laopinnad

Elveso

AS M.V.Wool

Pipelife

ABB

Pakari robotlaut

Kreenholm, Narva


Munitsipaalehitised

Elamud

Majandusnäitajad

Majandusaasta / Näitaja Töötajate arv Palgakulu kokku sh sotsiaalmaks Omakapital Müügitulu
2020 22 699 203 € 1 832 828€ 2 313 019 €
2019 22 760 580€ 1 702 045 € 2 083 713 €
2018 22 597 036 € 1 636 726 € 2 026 968 €
2017 16 455 374 € 1 027 955 € 3 254 642 €
2016 17 420 712 € 947 736 € 1 450 340 €
2015 20 435 171 € 493 308 €    712 257 €
2014 20 419 321 € 548 811 € 1 972 593 €
2013 20 328 567 € 217 673 €    774 989 €
2012 11 189 206 € 245 160 €    887 071 €
2011 11 130 004 € 189 885 €    364 229 €
2010 17 142 516 € 176 515 €    389 242 €
2009 20 155 162 € 230 252 €    789 535 €
2008 15 237 815 € 286 101 € 1 573 397 €
2007 15 270 360 € 354 307 € 1 626 777 €
2006 15 210 886 € 590 613 € 1 463 001 €
2005 15 160 603 € 687 480 € 1 057 824 €